Начало

 

 Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства.