Някои съображения при използването на торовете на Аз съм Акварист

1. Тестовете за акваристика обикновено не са съвършено точни.
2. Тестовете са скъпо удоволствие. По-добре насочете парите си към други по-важни неща за аквариумното хоби!
3.Тестовете няма да ви кажат нищо повече от това, което виждате в аквариума. Внимателно наблюдавайте вашите растения за признаци на липса или излишък на елементи. Поведението на растенията е най-точният тест!
4. Продуктовата линия на Аз съм Акварист НЕ ВОДИ ДО ОБРАЗУВАНЕТО НА АЛГИ!
Важно е да се има предвид това, че алгите се появяват при така наречни тригер фактори, които нямат нищо общо с торенето.
Ето някои от най-популярните тригери за появяването на алги(водорасли) в аквариумите”
1. Недостатъчно количество на CO2
2. Недостатъчно добра филтрация в аквариума.
3. Недостатъчно добър воден поток.
4.Лоша поддръжка на аквариума
5. Прехранване
6. Прекомерно осветяване

Швейцарска точност не е необходима:
При дозирането на нутриенти на вашия аквариум не е необходимо да изчислявате нещата с прецизност до стотната! Ако наприер вашият аквариум е 40 литра, което реално означава,че имате вода около 30-35 литра (заради обема, който заемат грунда, растения и др.) дори да торите вашият аквариум като 40 литров това не би довело до драстични разлики. Не си губете времето да пресмятате неща, които нямат особено значение. Дозиращата схема е разработена по този начин с цел именно улесняване на аквариста при дозиране на своя аквариум.

Коментар