Торене на растителен Аквариум- Началото

Торене на Растителен Аквариум

Торене на растителния аквариум е първото и ключово нещо, когато искаме да имаме здрави и красиви растения с наситени цветове. Суровините използвани за изработката на торовете на Аз съм Акварист по никакъв начин не са токсични за флората и фауната във вашия аквариум,използвани в дозировките, които се препоръчват. Добавянето на повече храна за декоративни рибки може да се счита за по-токсично отколкото добавянето на, който и да е от торовете на Аз съм Акварист.  Акваристите много често прехранват своите риби, което неминуемо води до влошаване качествата на водата. Това е съпроводено с намаляване на концентрацията на кислорода в аквариума, което от своя страна води до по-голяма чувствителност на рибите към заболявания и увреждания.

Дозировка:

Дозировката при торене на растителен аквариум е стандартизирана и може да бъде прецизирана в зависимост от вижданията на аквариста. Най-важния коректив обаче си остава най-вече поведението на аквариумните растения. Добавянето торове увеличава скоростта на растеж на аквариумните растения, което директно подобрява качеството на водата.  Освен това премахва част от токсичните за риби компоненти, отговорни за влошаване аквариумната среда.
Основно аквариумните растения се хранят чрез техните листа и корени. В природата растенията могат да съществуват в две основни форми:подводни или надводни. Когато е период на пълноводие на реките, по-голямата част от растението е потопена под вода. Тогава то преминава в своята подводна форма. Когато настъпи период на засушаване, частите на растението преминават над водата и то трябва да се адпатира, чрез своята надводна форма.

В подводните периоди на аквариумните растения те предпочитат да се хранят през листата. Чрез доставянето на хранителни вещества директно във водата, те много лесно достигат до листата на аквариумните растения, където се абсорбират и метаболизират.

През сухите периоди, когато растенията са над повърхността на водата те се хранят чрез корените си. Това е свързано с по-дълъг път на хранителните вещества от водата-през корените-за да достигнат до листата.

Когато сухият период приключи растенията отново преминават в подводна форма, което е свързано с промяна на формата и големината на листата.

Заключение: 

Осигурявайки необходимите елементи за растенията директно във водата торовете на Аз съм Акварист осигуряват фоликуларното хранене. (храненето, чрез листата).

Макроелементи за Аквариумни Растеия
Макроелементи за аквариумни растения. Предназначени са за аквариуми с допълнително подаване на въглероден диоксид.

 

Макроелементите на Аз съм Акварист- Нова формула, за по-здрави растения!

Картинка на корицата: Аквариум на Том Бар

Източник: Интернет, http://www.barrreport.com/

Изготвил: Ваньо Везиров

Коментар