Бор ( В )

Бор (В)

Борът се абсорбира главно под формата на борна киселина В(ОН) 3, но също така като боратен йон В(ОН) 4-. В природата борът се отделя при изсъхване на скални минерали като турмалин. Концентрацията му в морската вода е много висока (приблизително 5 mg / l).

В сладководните води концентрацията на бор е предимно от под 0,1 до 0,5 mg / l.

Значението на бора за растенията е известно още от 30-те години на миналия век и са описани много ефекти на недостиг на бор, много от които специфични за отделните видове, напр. деформации, хлорози и некрози на листата и умиращи  корени. Въпреки това, неговите специфични функции в растителния организъм не са напълно изяснени. Сухоземните растения изпитват големи трудности с усвояването на бор от почва с високо съдържание на желязо и алуминиеви хидроксиди и pH над 7.

Функия

За разлика от другите хранителни вещества, борът не е съставна част на ензими. Най-много бор се съдържа в клетъчните стени. Той е свързан със  стабилизиращи клетъчната стена вещества.

Една от функциите на този елемент е транспортирането на захар в зоните на растеж (меристематичните тъкани) на върховете на новите листенца и на развиващите се корени. Транспортирането на захар вероятно обяснява и ролята, която Борът играят в различни метаболитни процеси като делене и диференциация на клетките, фотосинтеза, метаболизъм на азот, фосфор, хормони и мазнини, активната абсорбция на солите, функционалността на клетъчните мембрани и др. Също така е Борът участва в производството на скорбяла, от което на свой ред се формира целулоза, важен материал за образуването на клетъчните стени. Освен това борът играе роля в ензимната редукция на желязо до форма, която може да се използва от растенията в техните корени. Борният дефицит води до понижено поемане на желязо и други хранителни вещества като магнезий, калций, калий и фосфат, което има много вторични ефекти върху растежа на растенията.

Недостатъчност на Бор:

Има растителни видове, в които борът е неподвижен хранителен елемент, а симптомите на недостиг на бор показват в районите на растеж на растението. Други растения могат да транспортират бора в техния флуем (съдова тъкан за асимилати) в техните зони на растеж и съдържанието на бор в старите им листа намалява.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар