Въглероден диоксид – основен елемент за растенията

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид – основен елемент за растенията.

Както вече споменахме, елемента въглерод (C) е от съществено значение за растенията, както и за всички живи същества. Основният източник на въглерод за растенията е въглеродният диоксид (СО2). Освен това, някои растения могат да се снабдяват с въглерод, като усвояват хидроген карбонатни йони.

Сухоземните и водни растения с надводни или плаващи листа обикновено абсорбират достатъчно количество CO2 от въздуха с листата си. Нещата обаче, са напълно различни под вода при естествените водни басейни, както и в аквариумите, където ниското съдържание на CO2 във водата е един от основните ограничаващи растежа фактори за растенията. Не защото въглеродният диоксид има по-ниска концентрация във водата, отколкото във въздуха (всъщност концентрацията му е около три пъти повече в природни водни басейни), а защото газовете, разтворени във вода, дифундират (се разпространяват) около 10 000 пъти по-бавно, отколкото във въздуха.

Това е причината, поради която абсорбирането на CO2 става по-бавно (както и кислорода) от водата, което също е един от факторите, които правят невъзможно сухоземните растения да оцелеят под водата за по-дълго време. Подводните аквариумни растения обаче са се адаптирали и са оптимизирали приема на въглероден диоксид в своите естествени местообитания. В аквариума се натрупва определено количество въглероден диоксид, дължащо се на дишането на организмите, както и при разпада на органичните вещества.На практика обаче, в добре осветени аквариуми,  растенията се нуждаят и използват много повече от генерирания от обитателите въглероден диоксид . Много често липсата на CO2 е една от основните причини за лошия растеж на растенията. Препоръчителните концентрации на въглероден двуокис за растителен аквариум са 20-30 mg / l. Те са напълно безвредни за голяма част от аквариумните обитатели.

Аквариум без въглероден диоксид:

Разбира се, че е възможно да съществува растителен аквариум без допълнително подаване на въглероден диоксид. За да може да съществува правилно този аквариум е добре да се спазват следните изисквания: ниско до умерено като сила осветление, използване на растения, които имат ниски изисквания за CO2, като напр. Криптококи, Явански мъх,  Анубиас, Валиснерия, Сагитария, Хигрофила Полисперма. Понякога се обръща важно значение и на хранителния грунд.

Аквариум с допълнително подаване на въглероден диоксид:

Допълнителното добавяне на СО2 винаги трябва да се разглежда заедно с другите основни фактори на растежа на растенията. Това включва увеличаване на силата на осветлението, както и допълнителното подаване на хранителни вещества.  Добавянето на СО2 е основен за някои растителни видове фактор, които без допълнително подаване не се развиват добре и много често умират. Освен това, добавянето на допълнително количество СО2 допълнително стимулира другите растения като увеличава темповете на растеж и подобрява тяхното здраве, външен вид и оцветяване. 

Един от най-евтините начини да подавате допълнително количество въглероден диоксид е чрез системата мая и захар. (Потърси повече в гугъл) Т.е. въглероден диоксид, генериран от ферментацията на захарен разтвор от дрожди. Съществуват обаче редица ограничения, включително и невъзможността за контрол и спиране на системата.
Друг начин за добавяне на въглероден диоксид е чрез изграждане на система с киселина и сода. Добър метод.
Най-добрият в дългосрочен план вариант е чрез бутилка под налягане. 

Добрият воден поток в аквариума също е важен за правилното разпределение на CO2 и хранителни вещества. През нощта се препоръчва да не се подава въглероден диоксид, тъй като растенията не го използват за фотосинтезата,. Тогава растенията дишат, както животните, затова някои акваристи препоръчват добавянето на кислород.

Въглероден диоксид, pH и kH 

Въглеродният диоксид е само една от няколкото форми на неорганичен въглерод, разтворен във вода. Разтвореният въглероден диоксид образува химически балансирана система с водата. Водата се разлага на водородни Н + и  хидроксидни ОН- йони, които заедно с CO2 образуват въглеродна киселина (H2CO3), водородни карбонати (HCO3-) и карбонатни йони (CO32-).

По този начин концентрацията на СО2 зависи от стойността на рН и карбонатната твърдност (kH). Колкото по-голяма е карбонатната твърдост на водата, толкова по-силно тя се буферира срещу вариации на стойността на рН и нивата на СО2. Намаляването на нивата на CO2 се свързва с нарастващата стойност на рН.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар