Въглерод (C) , Водород (H) и Кислород (О)

Въглероден диоксид

Въглерод (С), кислород (О) и водород (Н)

“Основните макроелементи в растителния аквариум”

Тези три елемента Въглерод (С), кислород (О) и водород (Н)  са oсновните неминерални хранителни вещества. Те са налични за растенията под формата на газове (CO2, O2, от въздуха или разтворени във водата) и под формата на самата вода (H2O).

Освен неминерални хранителни вещества, растения изискват и минерални хранителни вещества. Растенията ги усвояват под формата на минерали (неорганични съединения, разтворени във вода, йони).

Животът е невъзможен без въглерод. Въглеродът и водородът образуват основните структури на всички органични вещества. Въглеродът в растенията идва основно от въглероден диоксид (СО2), който растенията приемат от въздуха или от водата. Освен това, някои водни растения могат да използват хидроген карбонатни йони (HCO3-) като източник на въглерод.

Водород (H2)

Източникът на водород е водата (H2O). Водородът се разцепва от водните молекули с помощта на светлинна енергия по време на светлинната реакция на фотосинтезата ( процес познат като фотолиза на водата) и се получава газообразен кислород. По време на светлинно независимата или тъмна реакция на фотосинтеза, водородът (като протон Н +) се вгражда в органичните съединения заедно с СО2.

Кислород (О2)

Кислородът също е основен макроелемент елемент  необходим за синтеза на много органични съединения. Освен това кислородът е необходим като акцептор на електрони в процеса на генериране на енергия чрез аеробно дишане, което на свой ред освобождава СО2. Кислородът, вграден в органични съединения, се получава от CO2. За дишането на растението се използва газообразен кислород (О2) от въздуха или от водата. Част от необходимия кислород за растението може да се използва и от този, образуван по време на фотосинтеза. Корените на растенията се нуждаят от кислород за процеса на дишане и ако са лишени от него, те не могат да изпълняват функциите си добре и накрая умират. Това обяснява защо е важно доброто аериране на субстрата при сухоземните растения и защо наводнените почви са “вредни”.

Много сухоземни растения се справят добре като хидрокултура, където корените им са потопени във вода, но все пак трябва да има достатъчно високо съдържание на разтворен кислород  в нея. В природата обаче корени, коренища или грудки от блатисти и водни растения обикновено живеят в субстрати, съдържащи много малко кислород, Тогава растенията транспортират кислород до своите корени и други подземни органи чрез система от въздушни канали (aerenchyma). Блатните и водните растения могат дори да отделят кислород през корените си, като обогатяват околния субстрат. Това окислява отровния хидрен сулфид (H2S).

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Списък с темите от цикъла: “С какво се хранят растенията?”

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C) , Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар