Желязо (Fe)

Желязо (Fe)

Желязо (Fe)

От всички микроелементи, желязо се използва в най-големите количества, като дори някои автори го причисляват към макронутривните елементи.

Желязото е кофактор на много ензим в клетката и лесно смяня своя статус от окислителен стадий +2 до редуциран 3+. Основната му функция е предаването на електрони в дихателните вериги на редокс клетките. Желязото е част от цитохромите, които заемат своята функция в клетъчното дишане, което се осъществява в митохондриите по време на фотосинтезата в хлоропластите. Тъй като желязото играе жизненоважна роля в много ензимни реакции на синтезата на хлорофил, дефицитът на желязо води до намаляване на продукцията на хлорофил, което обикновено води до състояние наречено хлороза.

Симптомите при хлороза са жълтата до бяла листна тъкан между листовите нерви(жилки), които винаги остават зелени в началото. Първо се засягат най-младите листа, тъй като желязото е сравнително неподвижен микроелемент. Тези симптоми могат да се наблюдават и при дефицита на манган.

Често има голямо количество желязо в естествените водни басейни, но основната част от него се среща в почти неразтворима форма, която растенията не могат да използват. Това са например железни хидроксиди и железен фосфат. Свободните железни йони, които могат да бъдат абсорбирани от растенията (Fe2 +, Fe3 +), се намират само в минимални количества. Растенията притежават две различни стратегии за приемане на желязо:

1) те окисляват почвата чрез освобождаване на протони (Н + йони), като по този начин увеличават разтворимостта на Fe3 +, редуцират Fe3 + до Fe2 + на повърхността на корените си, след което го абсорбират в клетките.

2) те отделят в почвата хелатиращ агент (mugineic acid, phytosiderophore), който свързва Fe3 + и транспортира този железо-фитосемерофорен комплекс в кореновите части.

Растенията транспортират желязо в тъканите си чрез хелатори, които произвеждат.

В аквариумните торовете желязото се свързва със стабилизатори или хелатори като EDTA, DTPA, HEEDTA, цитрат, глюконат или аскорбат, за да се запази в разтворено състояние и да бъде достъпно за растенията.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене

 

Коментар