Макроелементи и Микроелементи

Макроелементи и Микроелементи

 

Макроелементи и микроелементи- основни вещества в растителния аквариум

Водните растения както всички живи същества на Земята са съставени от малко над 18 вида основни химически елемента.

Тези елементи се поемат от под формата на хранителни вещества в различни химични форми.След това организма на растенията ги усвоява и ги използва за различни цели.

Есециалните (незаменими) хранителни елементи са хранителни вещества,които не могат да се произведат от самото растение и се изискват да бъдат доставени “отвън” растения. Други вещества растенията могат да синтезират сами- неесенциални хранителни вещества.  Растенията, които са така наречените фотоавтотрофи  ( фото – светлина ) ( авто – сами ) ( трофи- храна ), използват светлина като източник на енергия и могат да използват всички хранителни елементи в неорганична форма (минерали, CO2, О2, вода), за да образуват органични вещества, както и вещества богати на енергия.

Съществените хранителни вещества могат да бъдат групирани по различни критерии. Най-важната разлика трябва да се направи между мАкроелементи– и мИкроелементи.

По-подброно за микро и макроелементите:

Макроелементите са вещества от които растенията се нуждаят от по-големи количества.

Растенията се нуждаят от по-големи количества въглерод (C), кислород (O), водород (Н), азот (N), фосфат (P), калий (К), сяра (S). Това ги прави Макроелементи. Най-основните хранителни елементи, които обикновено се подават под формата на торове са азот, фосфор и калий.  Тяхното правилно съотношение варира при различните видове торове от  N:P ( 1:5 ) до (1:15-20).

Микроелементите се използват в много по-малки количества, отколкото макроелементите. Микроелементи са желязо (Fe), хлор (Cl), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu), бор (B), молибден ) И никел (Ni). Сред “полезните” елементи са например натрий (Na, като Na + катион) и силиций (Si, като силициева киселина H4Si04).

Конвенционалните торове за водните растения съдържат микроелементи, и само макроелементите калий, магнезий. Не се добавят нито азот, нито фосфор, защото някои от производителите приемат за даденост, че към аквариума се прибавят достатъчно количество съответно с отпадъците, от животните в аквариума.

В растителните аквариуми, които имат силно осветление и допълнително се подава CO2, Азотът (N) и Фосфорът (P) често са недостатъчни и трябва да бъдат добавени допълнително в аквариума. 

Макроелементи Аз съм Акварист

Можете да набавите необходимите Макроелементи = Азот (N) и Фосфор (P), чрез следните продукти:

Еднакво значение

Въпреки това, класифицирането в микро- и макронутриенти не означава, че една група е по-важна от другата, а напротив, микро- и макронутриенти са от еднакво съществено значение за растежа на растенията. Трябва да са налице всички основни хранителни вещества и никой хранителен елемент не може да бъде заменен от друг.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Съдържание:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C) , Водород (H) и Кислород (О)
  • Nitrogen (N) Азот
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене

 

Коментар