Манган ( Mn )

Манган ( Mn )

Манган (Mn)

Мангана се абсорбира от растенията под формата на катион Mn2 + като може да бъде свързан и с хелатори. Неговите функции в растението се свързват най-вече с високия му редокс потенциал и със способността му лесно да променя своята валентност от двувалентност в тривалентност (Mn2 +, Mn3 +).

Функция:

Той е свързан  с някои ензими и е  кофактор на други. Необходим е в цикъла на цикетонова киселина, процеса на разделяне на водата (фотолиза на водата ) и транспортирането на електрони по време на фотосинтезата. Също така е необходим по време на асимилирането на азот (ензимната нитрат редуктаза). Тъй като Манганът играе основна роля при образуването на ароматни аминокиселини като фенилаланин и тирозин, които са в основата на образуването на фенолни киселини и алкохоли, той е важен елемент при отблъскването на инфекционите агенти като гъби и др.

Освен това е необходим и при синтезата на хлорофил и за защитата на хлоропластната тъкан от свободни радикали.

Недостатъчност на манган

При недостатъчност на манган продукцията на хлорофила намалява и протеиновото покритие, което предпазва хлорофила, се разрушава. След това растението показва симптоми наподобяващи хлороза, сравнима със симптомите при недостиг на желязо. Освен това, издънките и корените показват по-нисък темп на растеж.

Сухоземните растения могат да абсорбират манган по-добре, когато рН на почвата е по-ниско. Прекомерно високите нива на желязо, мед или цинк в почвата също могат да възпрепятстват поемането на манган.

Няма категорични данни за това колко точно манган се изисква от аквариумните растения и как изглеждат симптомите на манганов дефицит.

 

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар