Мед (Cu)

Мед (Cu)

В акваристиката, медта е широко известна като силна отрова. Въпреки това, растенията се нуждаят от минимални количества от този тежък метал. Медта се абсорбира като свободен Cu2 + катион или като комплекс с хелатори. В растителната клетка, тя обикновено присъства само ако е свързана с определени протеини, в противен случай свободните медни йони биха довели до увреждане поради окислителния стрес и денатурацията на протеините.

Функция:

Медта е част от редица ензими в редокс системите. Тя се съдържа в фенолоксидазите, които играят роля в защитата срещу микроорганизми, чрез катализиране на трансформацията на феноли до кафяво оцветени хинони (което например се вижда, когато ябълките или картофените резници станат кафяви).

50% от медта в хлоропластите се свързва с пластоцианина, който е необходим в процеса на фотосинтезата (транспортирането на електрони между фотосистемата II и фотосистемата I по време на светлата фаза).

Имайки част от метаболизма на супероксид дисмутазата, медта очевидно също играе важна роля в защитата срещу свободни кислородни радикали. Оксидазата на Акриновата киселина също съдържа мед.

Медта катализира оксидацията на аскорбинова киселина (витамин С) в дехидроаскорбинова киселина. Медният ензим диамин оксидаза е важен за синтеза на лигнин и по този начин за образуването на дървесина в земните растения.

Недостатъчност на мед:

Медта, съдържаща се в по-старите листа, е неподвижна и не може да бъде транспортирана до районите, където растението расте. По този начин, недостатъците на мед се наблюдават най-напред в най-младите листа. Медта е антагонист на желязото и мангана при абсорбцията на хранителни вещества, поради което високите концентрации на мед в почвата могат да доведат до дефицит на тези хранителни вещества в сухоземните растения.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар