Мобилни и Немобилни хранителни елементи

Мобилни и Немобилни хранителни вещества

Термините Мобилни и немобилни или подвижни и неподвижни хранителни вещества се отнасят до възможностите за транспорт ( транспортируемостта ) на тези вещества в растението. Тази класификация е ориентирана основно към сухоземни растения. При водните растения транспортируемостта може да бъде малко по-различна за някои вещества, тъй като всички тъкани на тези растения са потопени във воден разтвор.

Възможно е класифициране, което може да даде достатъчно указания за диагностициране липсите на определено хранително вещество.

Мобилните хранителни вещества:

Азот под формата на нитрат, фосфор (Р) под формата на фосфат, калий (К), магнезий (Mg), хлор (CI), цинк (Zn) и молибден (Mo).

Немобилни хранителни вещества:

Калций (Ca), сяра (S), желязо (Fe), бор (В) и мед (Cu) са неподвижни.

Симптоми

Ако има недостиг на подвижни хранителни вещества, симптомите се забелязват за първи път в по-старите листа, тъй като хранителните вещества се транспортират до новите листа оттам.

Недостигът на неподвижните хранителни вещества първоначално се появяват в новите листа. Растението не е в състояние да поеме достатъчно количество, за да ги транспортира до новите листа.

Мобилността е относителна, растенията могат да транспортират неподвижни хранителни вещества до други райони, като използват хелатори. Освен това водните растения могат да абсорбират неподвижните хранителни вещества с листата си, т.е. директно, когато и където са необходими.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Списък с темите от цикъла: “С какво се хранят растенията?”

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C) , Водород (H) и Кислород (О)
  • Nitrogen (N) Азот
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар