Молибден (Mo)

Молибден (Mo)

Молибден (Mo)

От всички основни хранителни микроелементи молибденът се използва в сравнително най-малко количество. Той се абсорбира главно от растенията под формата на молибдатни йони MoO42-.

Функция:

Молибденът е компонент на четири важни растителни ензими. Заедно с желязото, молибденът е част от нитратната редуктаза, която е от решаващо значение за усвояването на азота. Нитратите, абсорбирани от растението, се редуцират до нитрити с този ензим и допълнително до амоний чрез нитритната редуктаза, който от своя страна се използва в структурата на аминокиселините.

 

Другите три ензима, съдържащи молибдeн в растенията, са алдехидна оксидаза (играе роля при образуването на растителни хормони индолова оцетна киселина и абсцисната киселина), ксантин дехидрогеназа (разграждане на пурин) и сулфитна оксидаза (детоксификация на сулфита чрез окисляване до сулфат).

Недостатъчност на Молибден:

Когато липсва молибден, нитратът може да се натрупа в сравнително старите листа, които първоначално се превръщат в синьозелен цвят, но в последствие се развива хлороза по-късно.

За сухоземните растения наличието на молибден се повишава с нарастващата стойност на рН на почвата, а дефицитът на молибден често се наблюдава при по-кисели почви – за разлика от други метални микроелементи. Симптомите на недостиг на този елемент приличат на тези като при азотен дефицит –  светлозелени до жълтеникави или жълто оцветени листа.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар