Фосфор (Р)

Фосфор

Фосфор (Р)

Фосфорът се съдържа в много органични и неорганични форми и се приема от растенията под формата на фосфат (PO4-) или по-точно на дихидрогенния фосфатен йон (H2PO4-) и хидроген фосфатен йон (HPO42-). Фосфорът играе решаваща роля в метаболизма на всички живи същества – той регулира вътреклетъчния енергиен баланс (основен енергиен носител – аденозинтрифосфат, АТР) и биологичните клетъчни процеси чрез фосфорилиране на протеини. Част е от нуклеиновите киселини (ДНК, РНК) и клетъчните мембранни липиди (фосфолипиди).

В аквариума фосфатът се освобождава от разграждането на отпадъците, храната и растенията. В аквариуми с интензивен растеж на растенията и малък брой риби, които се хранят умерено, нивата на фосфати често са недостатъчни и трябва да се добавя допълнително неорганичен фосфат.

Фосфатът играе ключова роля в много наземни и водни биотопи в природата, тъй като често е минимален по отношение на други макронутриенти. По този начин количеството на наличния фосфат е решаващо за количеството биомаса. В почви с високо рН е налице под формата на съединения като калциев фосфат, което е почти неразтворимо. Водните растения са се приспособили да абсорбират достатъчно количество фосфат. Те имат много тънка кутикула (външен защитен слой върху стените на клетката), който ограничава загубата на вода в земните растения. Това позволява на водните растения да приемат фосфатите и другите хранителни вещества директно с листата си много ефективно.

За аквариуми фосфатът е може би най-оспорваното хранително вещество

и дискусията е довела до много объркване. Изследванията на естествените водоеми са показали, че фосфатните емисии, предавани на водата, чрез селскостопански торове и фосфатни детергенти са основната причина, поради която водните басейни са еутрофирани (прекомерно натрупване на хранителни вещества).

Това води до развитие на водорасли, което наред с останалото, води и до намаляване на броя на висшите растения (макрофити), тъй като те са обрасли и нападнати от водорасли. Това кара много акваристи да предположат, че водораслите могат да бъдат намалени с ограничено подаване на фосфати в аквариума. Това обаче не е така.

Сега какво означава това за нашите аквариуми?

В аквариуми само с само едно или две стръкчета от растения високите нива на фосфат и нитрати почти неизбежно ще доведат до прекомерен растеж на водораслите. Ако обаче аквариумът е добре залезен, страхът от фосфат е необоснован.

Идеалното количество фосфати в аквариума е от 0,2 ppm до 3 ppm. Фосфатите трябва да са с концентрация по-висока от 0,2 ppm. В противен случай вашите растения няма да се развиват добре и в аквариума ви ще има водорасли.

Aко имате в аквариума GSA Green Spot Algae (Зелени точки ) – има голяма вероятност вашият аквариум да страда от недостиг на фосфор (Р) и трябва да добавите допълнителни фосфати (PO4). GSA е добър показател за фосфатната недостатъчност.

 

 

 

Коментар