Хлор (Cl)

Хлор се използва като хранително вещество от растенията. Те го усвояват под формата на хлоридният йон Cl-. Той е известен като компонент на традиционната готварска сол (NaCl), но също така образува соли с други метални йони, като напр. Калиев хлорид, КСL.

Хлоридните йони са от съществено значение за растенията, но само в малки количества, което прави хлорида микроелемент, въпреки че някои растения го съдържат в по-големи количества. Почвите и водата в крайбрежните или сухи райони често съдържат голямо количество хлориди (причинено от осоляване на почвата). Растенията, адаптирани към солта (халофитите), понасят концентрации над 0,5%w/w на солта в подземните води. Разнообразни сладководни растения, между които и европейските видове Myriophyllum и Potamogeton, както и няколко вида аквариумни растения могат да растат в балканска вода със соленост от 0,1 до 1%.

Функция:

Хлоридът лесно се поема от растението и се числи към мобилните микроелементи. Хлоридните йони не се използват за изграждането на органични структури, а се намират само под формата на свободен хлорен йон в растението.

Подобно на калия, хлорът играе важна роля за регулиране на осмоларитета (регулиране на вътрешното клетъчно налягане, отваряне и затваряне на стоматата) и за изравняване на електрическия заряд.

Освен това, Cl- е ко-фактор за различни ензими, като напр. Мангановия ензим в хлоропластите (разцепване на вода и освобождаване на кислород по време на фотосинтеза) и аспарагин синтетазата (образуване на аминокиселината аспарагин).

Недостатъчност на Хлор:

Като цяло има достатъчно хлоридни йони в чешмяната вода, за да подсигури растенията в аквариума с количествата, от които се нуждаят.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар