Цинк (Zn)

Цинк (Zn)

Цинкът се абсорбира от растенията като свободен катион Zn2 + или свързан с хелатори. Когато рН е по-високо, той също се приема под формата на цинков хидроксид ZnOH+ .

Функция:

Този метал е част от много ензими и е кофактор на други, участващи във важни метаболитни процеси. Например Cu / Zn-супероксид дисмутазата (Cu / Zn SOD, вече спомената в главата за мед) предпазва клетъчните мембрани от увреждане със свободни кислородни радикали. В клетъчният цитозол и в хлоропластите карбоанхидразата (СА), която съдържа и цинк, регулира равновесието на СО2 и водата към превръщането им във въглеродната киселина. Този ензим действа и като буфер и предизвиква повишаване на концентрацията на СО2 в хлорпластите. Това повишава скоростта на фиксиране на CO2 чрез ензима RuBisCO по време на тъмната фаза на фотосинтезата. С помощта на карбоанхидразата тези аквариумнтите растения могат да използват хидроген карбонатни йони (HCO3-) като източник на въглерод и могат да превърнат хидроген карбоната във въглероден диоксид, който от своя страна е фиксиран по време на цикъла на Калвин.

Цинкът играе решаваща роля за стабилизирането на рибозомите и по този начин за образуването на протеини. Като част от РНК и ДНК полимерази, цинкът е от решаващо значение за възпроизводството на РНК и ДНК молекули и следователно за клетъчно деление и протеинов синтез.

Алкохолната дехидрогеназа (ADH), която също съдържа цинк, е много важна за детоксикацията на водните растения, които обикновено живеят в среда, която е лишена от кислород. Освен ефективно дишащо генериране на енергия от глюкоза, включваща кислород, тези растения могат да генерират енергия чрез алкохолна ферментация, когато кислородът е оскъден. Алкохолната дехидрогеназа трансформира образуващия етанол в този процес в ацеталдехид (и обратно). Най-важният енергиен преносител, АТФ се формира с помощта на цинк-зависимата ензимна хексокиназа. Цинкът също играе роля при образуването на регулатора на растежа бета-индол оцетна киселина, която се брои сред ауксините.

Недостатъчност на Цинк:

Ако това вещество се понижи под необходимото ниво, растението реагира с малки листа и скъсени разстояния между тях.

 

Поглъщането на цинк е силно зависимо от температурата, а симптомите на дефицит на цинк са открити при младите царевични растения през студените пролетни сезони. Високите концентрации на цинк в почвата могат да доведат до недостиг на желязо в земните растения, тъй като твърде много цинк може да има негативно влияние върху редукцията на Fe3 + до Fe2 + при  корените.

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар