Месец: юни 2017

Аквариумна Наука

Магнезий (Mg)

Магнезий (Mg) Магнезий се намира във водата като магнезиев катион (Mg2 +) и се абсорбира от растенията в тази форма. Този метал играе решаваща роля във фотосинтезата. Магнезият е централният атом на хлорофилната молекула, като много прилича на железният атом...

Аквариумна Наука, Статии

Калций (Ca)

Калций (Ca) Калцият се абсорбира като бивалентен катион Ca2 + от растенията. Това е основен фитонутриент, който изпълнява много функции в организма на растението. Калций е от жизненоважно значение за клетъчното делене, за развитието на клетъчната стена и мембрана, за абсорбцията...

Аквариумна Наука, Статии

Сяра (S)

 Сяра (S) Растенията приемат сяра под формата на сулфатен йон (SO42-). Той е  от съществено значение за образуването на хлорофил, фотосинтеза,  клетъчното дишане, оползотворяване на фосфора и други хранителни вещества. Сярата се използва в част от аминокиселините и по този...

Аквариумна Наука, Информация за продуктите

Калий (K)

Калий (K) Калий основен макроелемент в растителен аквариум. Освен азот и фосфор, Калият  е един от трите основни хранителни елемента за растенията. Той се приема от растенията под формата на Калиев катион (К +). Калиевите съединения действат като активатор за приблизително 60...

Аквариумна Наука

Фосфор (Р)

Фосфор (Р) Фосфорът се съдържа в много органични и неорганични форми и се приема от растенията под формата на фосфат (PO4-) или по-точно на дихидрогенния фосфатен йон (H2PO4-) и хидроген фосфатен йон (HPO42-). Фосфорът играе решаваща роля в метаболизма на...

Аквариумна Наука, Информация за продуктите

Азот (N)

Азот (N) За растенията, освен светлината и въглеродния диоксид CO2 , азотът е най-важната предпоставка за здравословен растеж. След въглерода (под формата на CO2), азотът е елементът, от който растенията se нуждаят в най-големи количества. Дефицитът на азот нарушава техния...

Аквариумна Наука, Често Задавани Въпроси

Въглерод (C) , Водород (H) и Кислород (О)

Въглерод (С), кислород (О) и водород (Н) "Основните макроелементи в растителния аквариум" Тези три елемента Въглерод (С), кислород (О) и водород (Н)  са oсновните неминерални хранителни вещества. Те са налични за растенията под формата на газове (CO2, O2, от въздуха...

Аквариумна Наука, Често Задавани Въпроси

Мобилни и Немобилни хранителни елементи

Мобилни и Немобилни хранителни вещества Термините Мобилни и немобилни или подвижни и неподвижни хранителни вещества се отнасят до възможностите за транспорт ( транспортируемостта ) на тези вещества в растението. Тази класификация е ориентирана основно към сухоземни растения. При водните растения...

Аквариумна Наука

Макроелементи и Микроелементи

  Макроелементи и микроелементи- основни вещества в растителния аквариум Водните растения както всички живи същества на Земята са съставени от малко над 18 вида основни химически елемента. Тези елементи се поемат от под формата на хранителни вещества в различни химични...

Аквариумна Наука, Често Задавани Въпроси

Хранителни вещества в растителен аквариум

Растителен аквариум и хранителни вещества  В растителнен аквариум можем да внесем хранителни вещества по два различни начина: единия е чрез субстрата, втория чрез водата. Когато избирате правилния начин на внасяне на хранителните вещества за вашия аквариум моля, вземете предвид предпочитанията...