Новият скейп в галерията

Български текст по-надолу!

Hello,
Recently a new philosophy has begun to conquer my consciousness.This philosophy is rooted in the way I inspire myself to create aquascape. I usually let my mind draw inspiration from different sources, but this time I decided to limit my inspiration from one source only and channel it.

So I decided to dedicate a few aquariums in my Aquascaping gallery to my new philosophy. So i decided to create them entirely inspired by music. So I just choose a song / melody that I like very much and let it conquer me. When I feel that music is inside my veins I begin to visualize and create.

So I started my first project, which I want to introduce to you:

This concept was born under the sounds of the Latin guitar and the voice of Andrea Bocelli. The song is called Besame Mucho. This song was born in Brazil, with the passion of Latin guitar being entwined. The author of the text, Consuelo Velázquez, tells the story that inspired him. It’s a unfulfilled kiss, with a girl he likes very much. So he writes the song Besame mucho, which means “Kiss me a lot.”
So, I started to set up the stones with the melody.

The concept is entirely in Japanese style, aiming to create my story between the two main stones Oyaishi and Fukuishi. Putting them like this, I see them watching each other. As if they were close to one another and at the same time far away.. The two stones compositions and their support stones never touch each other, forming a thin line between them. The concept of the impossible kiss is thus shaped.

So I let my fantasy swirl under the sounds of the guitar.

The aquarium has a size of 90 to 45 at 45 centimeters and is in its initial phase! Next step planting!

See you soon!

Здравей,
Наскоро една нова философия започна да завладява съзнанието ми. Философията се корени в начина, по който се вдъхновявам, за да създавам акваскейп. Обикновено оставям съзнанието си да черпи вдхъновение от различни източници, но този път реших да лимитирам вдхъновението си само от един източник и да го канализирам.

Така реших да посветя няколко аквариума в галерията си на това да ги създам изцяло вдъхновявайки се от музиката. Така просто избирам някоя песен/мелодия, която много харесвам и я оставям да ме завладее. Когато усетя, че е навсякъде започвам да визуализирам и творя.

Така се започнах и първият си проект, който искам да Ви представя:

Тази концепция се роди под звуците на латино китара и гласът на Андреа Бочели. Песента се казва Besame Mucho. Тя е родена в Бразилия, като в нея е заплетена страстта на латиното. Авторът на текста Consuelo Velázquez разказва за историята, която го е вдъхновила. Става въпрос за неосъществена целувка, с момиче, което той много харесва. Така той пише песента Besame mucho ,което се превежда като целувай ме много.
Та опиянен от мелодията започнах да подреждам камъните.

 

Концепцията е изцяло в Японски стил, като се насочих да създам историята си между двата основни камъка Oyaishi и Fukuishi. Поставяйки ги така, аз ги виждам как се гледат един друг. Как сякаш са близко един до друг и едновременно с това далеч. Как всъщност копнеят за това докосване. Двете композиции от камъни и тяхните съпорт камъни никога не се докосват, като се оформя една тънка линия между тях. Така и се оформя концепцията на неосъществимото.

Така оставих фантазията ми да се вихри под звуците на китарата.

Аквариумът е с размери 90 на 45 на 45 и е в началната си фаза. Предстои ми залесяване!

До скоро!

Коментар

Вашият коментар: