Етикет: Манган

Аквариумна Наука

Манган ( Mn )

Манган (Mn) Мангана се абсорбира от растенията под формата на катион Mn2 + като може да бъде свързан и с хелатори. Неговите функции в растението се свързват най-вече с високия му редокс потенциал и със способността му лесно да променя...