Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства.