Как да използваме торовете на Аз съм Акварист?

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ ТОРОВЕТЕ НА АЗ СЪМ АКВАРИСТ?
През годините се установи, че таргетната концентрация, която трябва да следват акваристите при торене е следната:
Нитрати(NO3) -Доставят елемента Азот(N) – 10-20 мг/л на седмица
Калий (К)20-30 мг/л на седмица
Фосфати (PO4) – Доставят елемента Фосфор(Р)- 1-3мг/л на седмица
Желязо(Fe) 0,04-0,5 мг/л на седмица

Важно е да се разбере,че тези стойности са условни и осреднени за повечето аквариуми. Те не са константни.  Аквариумната система е жива система, която постоянно изменя своите параметри и опитният акварист следи поведението на растенията. По този начин акваристът може да определи правилната дозировка за своя аквариум. Например, при новостартиран аквариум, когато аквариумните растения са засадени повечето акваристи искат бърз растеж от растенията и по тази причина усилват осветлението и въглеродния диоксид. Тогава е абсолютно преоритетно подаването на торове. По-късно, за да стабилизират моментното състояни на аквариума те намалят осветлението и CO2 респективно, като намалят и дозировката.

Добра практика е дозировката на Макроелементите да бъде в различни дни от дозировката на Микроелементите. Тази практика е установена поради причината,че фосфатите от макроелементие си взаимодействат с металите от микроелементите, което води до образуване на неразтворими съединения, които се натрупват във водата.

Когато се използва продуктовата гама HIGH TECH силно се препоръчва ( препоръчва се със задължителен характер бел.ред.) веднъж седмично да се сменя по 50% от водата на аквариума. Растенията, които се насищат с CO2 продуцират големи количества от органични отпадъци, които се натрупват като кафяв детрит(останки) по дъното на аквариума. Филтрите при това положение има риск да се задръстят с този детрит, което от своя страна води до по-честа поддръжка. Когато този детрит започне да се  разпада(разлага) във водата чрез бактериите, живеещи във водата, те започват да извличат кислорода от водата. Той им е необходим за разграждането на детрита. По тази причина концентрацията на Кислорода намалява, а ефектите са разгледани тук. Следователно един от ключовите моменти в поддържането на стабилен растителен аквариум е осигуряването на ежеседмични 50% смени на водата.

Можете да използвате следната схема на торене:

Коментар