Ден: 28.06.2017

Аквариумна Наука

Въглероден диоксид – основен елемент за растенията

Въглероден диоксид - основен елемент за растенията. Както вече споменахме, елемента въглерод (C) е от съществено значение за растенията, както и за всички живи същества. Основният източник на въглерод за растенията е въглеродният диоксид (СО2). Освен това, някои растения могат...

Аквариумна Наука

Стабилизиране на хранителните вещества в аквариума чрез Хелатори

Стабилизиране на хранителните вещества в аквариума чрез Хелатори Има известно количество микроелементи във водата, които растенията могат да поемат свободно чрез корените и листатата. Но има и някои микроелементи, които растенията не могат да приемат в свободна форма. Ето например...

Аквариумна Наука

Никел (никел) и Кобалт (Co)

Никел (никел) и Кобалт (Co) Тези два микроелемента са комбинирани в една глава, тъй като те се изискват само от отделни растения и не е необходимо да се добавят към торове за аквариумни растения. Функция: Тези метали се абсорбират от...

Аквариумна Наука

Хлор (Cl)

Хлор (Cl) Хлор се използва като хранително вещество от растенията. Те го усвояват под формата на хлоридният йон Cl-. Той е известен като компонент на традиционната готварска сол (NaCl), но също така образува соли с други метални йони, като напр....

Аквариумна Наука

Молибден (Mo)

Молибден (Mo) От всички основни хранителни микроелементи молибденът се използва в сравнително най-малко количество. Той се абсорбира главно от растенията под формата на молибдатни йони MoO42-. Функция: Молибденът е компонент на четири важни растителни ензими. Заедно с желязото, молибденът е...

Аквариумна Наука

Бор ( В )

Бор (В) Борът се абсорбира главно под формата на борна киселина В(ОН) 3, но също така като боратен йон В(ОН) 4-. В природата борът се отделя при изсъхване на скални минерали като турмалин. Концентрацията му в морската вода е много...

Аквариумна Наука

Цинк (Zn)

Цинк (Zn) Цинкът се абсорбира от растенията като свободен катион Zn2 + или свързан с хелатори. Когато рН е по-високо, той също се приема под формата на цинков хидроксид ZnOH+ . Функция: Този метал е част от много ензими и...

Аквариумна Наука

Мед (Cu)

Мед (Cu) В акваристиката, медта е широко известна като силна отрова. Въпреки това, растенията се нуждаят от минимални количества от този тежък метал. Медта се абсорбира като свободен Cu2 + катион или като комплекс с хелатори. В растителната клетка, тя...

Аквариумна Наука

Манган ( Mn )

Манган (Mn) Мангана се абсорбира от растенията под формата на катион Mn2 + като може да бъде свързан и с хелатори. Неговите функции в растението се свързват най-вече с високия му редокс потенциал и със способността му лесно да променя...

Аквариумна Наука

Желязо (Fe)

Желязо (Fe) От всички микроелементи, желязо се използва в най-големите количества, като дори някои автори го причисляват към макронутривните елементи. Желязото е кофактор на много ензим в клетката и лесно смяня своя статус от окислителен стадий +2 до редуциран 3+. Основната...