Сяра

 Сяра (S)

Растенията приемат сяра под формата на сулфатен йон (SO42-).

Той е  от съществено значение за образуването на хлорофил, фотосинтеза,  клетъчното дишане, оползотворяване на фосфора и други хранителни вещества.

Сярата се използва в част от аминокиселините и по този начин се приема също като основен елемент за изграждане на протеините. Има около два пъти повече сяра, отколкото фосфор в единица растителна биомаса. Растенията могат да съхраняват големи количества сулфатни йони в растителните си вакуоли.

Сулфатните йони формират част от т. Нар. Трайна водна твърдост.

Има много проучвания за това как растенията се снабдяват със сяра, както и за симптомите на липса на този елемент, но обикновено водните растения нямат проблеми с нейната липса. Водата от чешмата често съдържа достатъчно количество сулфатни йони, така че редовните смени на водата помагат на растенията да си набавят необходимото количество сяра. Сулфатът се освобождава също така, когато органичната материя (например растителна и остатъчна храна) се разпада в аквариума. Някои торове също съдържат Сулфатни йони. 

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Може би се интересувате и от:

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C), Водород (H) и Кислород (О)
  • Nitrogen (N) Азот
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар