Етикет: Макроелемент Фосфор

Аквариумна Наука

Фосфор (Р)

Фосфор (Р) Фосфорът се съдържа в много органични и неорганични форми и се приема от растенията под формата на фосфат (PO4-) или по-точно на дихидрогенния фосфатен йон (H2PO4-) и хидроген фосфатен йон (HPO42-). Фосфорът играе решаваща роля в метаболизма на...